Warunki sprzedaży - Abra - producent wody gazowanej w syfonie
Zamówienia
+48 604 421 518

Ogólne warunki sprzedaży

W odniesieniu do naszych dostaw i sprzedaży towarów obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Sprzedaży „ABRA”S.C., dostępne na naszej stronie pod adresem: www.syfony.com.pl Postanowienia odmienne od niniejszych Warunków lub uregulowań ustawowych są dla Sprzedającego wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez Sprzedającego pisemnie potwierdzone.

1. Opakowania zwrotne stanowią własność Sprzedającego – firmy
„ABRA” S.C. z siedzibą ul. Trzebnicka 89, 55-120 Oborniki Śląskie.

2. Kupujący zobowiązany jest zwrócić puste opakowania zwrotne w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, w jak najkrótszym czasie do siedziby firmy „ABRA” S.C. lub przekazać przy następnych dostawach towaru.

3. W przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych w terminie nieprzekraczającym 60 dni lub zgodnie z zawartą umową dotyczącą rozliczenia opakowań zwrotnych, firma „ABRA” S.C. zgodnie z przepisami & 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, (Dz.U. nr 95, poz.798 z późniejszymi zmianami) wystawi fakturę VAT na sprzedaż powyższych opakowań zwrotnych, według wartości opakowania (wartość kaucji= wartości brutto) wskazanej na fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego.

4. Sprzedający jest upoważniony do dochodzenia roszczeń z tytułu niezwrócenia w terminie określonym w punkcie powyżej, opakowań wypożyczonych, które stanowią jego własność.

5. Sprzedający może odkupić opakowania zwrotne niezwrócone w terminie 60 dni lub w terminie ustalonym w zawartej umowie dotyczącej rozliczenia opakowań zwrotnych, na które została wystawiona zgodnie z przepisami punktu 3 przez Sprzedającego faktura VAT, na zasadach tam określonych i po cenie w wysokości 50% wartości opakowania wskazanej na fakturze wystawionej przez Sprzedającego.

-->
Language