Finansowanie handlu | Abra - producent wody gazowanej w syfonie
Zamówienia
+48 604 421 518

Pomagamy w finansowaniu Twojego handlu

Dla Klientów współpracujących z nami przygotowaliśmy bogaty wachlarz źródeł finansowania Waszego handlu. Do poniżej wymienionych form finansowania świadczymy również optymalizację finansowania, darmową analizę posiadanych zobowiązań i refinansowanie na lepszych warunkach cenowych.

Kredyty krótkoterminowe

Kredyty krótkoterminowe udzielane są na okres do jednego roku i dotyczą z reguły stosunkowo niskich kwot. Krótki okres kredytowania powoduje, że ryzyko kredytowe instytucji finansowej jest łatwiejsze do określenia. Dzięki temu procedury związane z przyznaniem kredytu są prostsze, a wnioski kredytobiorców szybciej rozpatrywane.

Kredyty długoterminowe

To kredyty  powyżej 5 lat okresu kredytowania są to najczęściej pożyczki i kredyty hipoteczne. Te ostatnie mogą być nawet udzielane na okres do 45 lat, w zależności od waluty kredytu i banku. Kredyty hipoteczne mogą być udzielane na zakup domu/mieszkania, budowę domu, kupno działki, refinansowanie innego kredytu hipotecznego.

Kredyty inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne z powodzeniem są wykorzystywane jako źródło finansowania różnego typu przedsięwzięć związanych z prowadzeniem działalności. Zazwyczaj służą do modernizacji parku maszynowego, rozbudowy zakładu produkcyjnego lub inwestycji w nowe technologie.

Leasing

Leasing umożliwia odbiorcy leasingu używanie rzeczy mu przekazanej bez konieczności jej zakupu. Uproszczając można powiedzieć, że lesing przypomina odpłatne wypożyczenie. Przedmiotem umowy leasingowej mogą być zarówno nieruchomości takie jak hale produkcyjne, magazyny, biurowce, jak również ruchomości np. maszyny biurowe czy auta.

Wybrałeś już dogodną dla Twoich potrzeb formę finansowania ?
Skontaktuj się z nami, pomożemy, doradzimy, zoptymalizujemy

Finansowanie Handlu

Faktoring

Faktoring jest alternatywną formą finansowania działalności firmy dla kredytu obrotowego. Umożliwia on firmie uzyskanie środków finansowych wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności handlowych, dzięki czemu firma (faktorant) zabezpiecza się przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie wierzytelności.

Linia kredytowa

Inaczej kredyt w rachunku bankowym, kredyt odnawialny. Jest to określony umową, ustanowiony automatycznie, bądź na wniosek klienta stale dostępny limit, na jaki kredytobiorca może się zadłużyć na dowolny cel. Wysokość kredytu określana jest indywidualnie, w zależności od wpływów na konto. Podstawową cechą jest możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanych przez bank środków.

Kredyty celowe

Jest to każdy kredyt przeznaczony na określony cel, np. kupno mieszkania, samochodu, sprzętu AGD itp. Podstawowa różnica pomiędzy kredytem celowym a kredytem gotówkowym lub pożyczką hipoteczną jest taka, że w przypadku kredytu celowego kredytobiorca nie ma bezpośredniego dostępu do pieniędzy, są one bezpośrednio przelewane przez bank na rachunek kontrahenta.

-->
Language