Badania | Abra - producent wody gazowanej w syfonie
Zamówienia
+48 604 421 518

Filtracja Wody Abra

Odżelazianie i odmanganianie wody Abra.
Zawartość żelaza w wodach podziemnych waha się od wartości śladowych do kilkudziesięciu mg Fe/dm3. Związkom żelaza towarzyszą związki manganu w ilościach znacznie mniejszych, ich zawartość w wodzie nie przekracza kilku mg Mn/ dm3.

Proces technologiczny usuwania związków żelaza i manganu składa się z:

  • napowietrzania wody surowej za pomocą sprężarki lub inżektora
  • korekty pH wody, gdy zachodzi taka potrzeba
  • filtracji z wykorzystaniem odpowiednich złóż
Odżelazianie wody Abra

polega na zamianie występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Warunkiem koniecznym aby to osiągnąć jest napowietrzanie wody.

Odmanganianie wody Abra

podobnie jak odżelazianie jest procesem złożonym. Złożoność reakcji zachodzących przy odmanganianiu sprawia, że poprawne i optymalne ustawienie procesu wymaga dużego doświadczenia obsługi oraz starannej kontroli (należy zwrócić uwagę na zakłócenia w procesie odmanganiania, jakie mogą spowodować związki azotu znajdujące się w wodzie).

Filtracja węglowa wody Abra

Filtry węglowe dzięki zastosowaniu specjalnie preparowanego, granulowanego węgla aktywnego poprawiają smak, zapach i barwę wody zatrzymując:

  • rozpuszczone w wodzie substancje pochodzenia humusowego
  • chlor i jego pochodne
  • fenole oraz inne substancje
Badania Wody ABRA
Badania próbki wykazały, że w zakresie oznaczanych parametrów woda spełnia wymagania określone w normie PN-86/A-79032 Napoje bezalkoholowe gazowane.
-->
Language