Franczyza Wytwórnia - Abra - producent wody gazowanej w syfonie
Zamówienia
+48 604 421 518

Zapraszamy do współpracy

Firma ABRA, wiodący w Polsce producent wody gazowanej w syfonie, podejmie współpracę z osobami lub firmami na terenie całego kraju w zakresie produkcji i dystrybucji naszych produktów. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz rozległej wiedzy związanej z produkcją i dystrybucją syfonów jesteśmy w stanie zapewnić naszemu partnerowi maksimum bezpieczeństwa przy uruchomieniu  i prowadzeniu działalności z tym związanej. Przy ścisłej współpracy zapewnimy płynny i dynamiczny rozwój firmy. Aby zapewnić naszemu Partnerowi maksymalne bezpieczeństwo, stworzyliśmy wszelkiego rodzaju działania, potwierdzone odpowiednim schematem i stosownymi procedurami. Po zapoznaniu się z całościowym planem działania i wstępną decyzją odnośnie współpracy proponujemy aby nasz Partner przeprowadził wstępne badania rynku w celu ustalenia zapotrzebowania na proponowany produkt. Takie badanie rynku sugerujemy aby inwestor przeprowadził osobiście, gdyż to w dużym stopniu pomoże mu podjąć stosowną i przemyślaną decyzję. W związku z tym nasza firma zobowiązuje się do dostarczania we wskazane miejsce magazynowe minimum dwóch palet syfonów, waga jednej palety to 480 kg.  Składa się na nią 24 kosze, każdy kosz o pojemności 9 butelek po 1,95 l wody, na palecie w 24 koszach mieści się 216 butelek.
Opakowania które stosujemy są zwrotne, są to opakowania wielokrotnego użytku i dlatego pobierana jest za nie kaucja:

 • kaucja butelka 4 zł netto
 • kaucja kosz 20 zł netto
 • woda 0,70 netto (woda 1 syfon)

Inwestor budując nowy rynek zbytu naszych produktów, otrzymuje opakowania do swojej dyspozycji, które będą przez Firmę ABRA zafakturowane. W przypadku pomyślnego badania rynku opakowania zostaną własnością Inwestora.

 • koszt butelki syfon – 4,20 netto
 • koszt kosza 25 netto

Jeśli nie dojdzie do podjęcia współpracy, Firma ABRA odkupi zwrócone opakowania w stanie niepogorszonym, oraz pokryje koszty ich wysyłki, które wcześniej zostaną ustalone przez strony w terminie nie dłuższym niż miesiąc. W przypadku pozytywnego wyniku badania rynku i decyzji o dalszej współpracy, podejmiemy dwutorowe działania mające na celu rozpoczęcie współpracy :

Budowa dystrybucji

Do momentu rozpoczęcia produkcji, Firma ABRA zobowiązuje się do dostawy gotowego produktu dla Franczyzobiorcy w celu budowania dystrybucji. Dostawa ilości palet jednorazowo, uzależniona jest od odległości magazynu, a ustalenia będą indywidualne. Koszt dostawy po stronie ABRA. Cena wody jednej butelki to 0,70 zł przy pierwszej dostawie (2 palet), kolejne zamówienia 1,25 zł netto sugerowana cena sprzedaży do punktu handlowego przez dystrybutora to 1,90 netto, lecz cena  ta w zależności od regionu i sytuacji rynkowej może ulec zmianie, możecie ją Państwo swobodnie kształtować.

Do budowania dystrybucji i obsługi klientów już pozyskanych, niezbędny  będzie magazyn do złożenia towaru oraz samochód dostawczy do 3,5 tony, potrzebny do jego rozwiezienia. W ramach bezpłatnego szkolenia podpowiemy jak skutecznie pozyskiwać klientów i przekazywać niezbędną wiedzę na temat produktu i współpracy. Naszą współpracę zaczynamy od budowy dystrybucji i dlatego nie jesteśmy w stanie przewidzieć dynamiki i rozwoju, gdyż każdy handlowiec ma inny potencjał. Przyjmując ,że odbędzie się to na średnim poziomie, a czas sprowadzenia maszyn i adaptacji lokalu wyniesie od 7 do 10 tygodni to zbudowana dystrybucja będzie na poziomie ok. 400 punktów handlowych. To daje średnio  około 10 sklepów dziennie, gdzie nie jest to zbyt wygórowane zadanie, a dobry handlowiec może w znacznym stopniu podnieść średnią dzienną. W związku z tym Firma ABRA udziela niezbędnych wskazówek do pozyskiwania nowych punktów oraz gospodarowania opakowaniami. Przy budowie dystrybucji należy przyjąć średnią 2 koszy, tj.18 butelek wody na jeden punkt handlowy, to pozwoli należycie planować ilość zamawianego u nas towaru. Budowanie dystrybucji ma na celu przygotowanie rynku, a spodziewane i dobre zyski na pewno pojawią się z chwilą uruchomienia produkcji.

Otwarcie rozlewni ABRA

Budowa rynku dystrybucji to równoległe przygotowania do otwarcia własnej rozlewni. W tym celu potrzebny będzie lokal o minimalnej powierzchni 250 m kw. z miejscem do przyjmowania opakowań zwrotnych i wydawania wyprodukowanego towaru. Lokal musi mieć media: prąd, woda, wc, oraz pomieszczenia z możliwością właściwej komunikacji, spełniające wymogi Sanepidu.  Zapewniamy: pomoc w wyborze odpowiedniego lokalu, pomoc logistyczną w jego adopcji, pomoc w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z uruchomieniem produkcji. Udostępniamy HACAP, który w zależności od pozyskanego lokalu, musi zostać poddany stosownej modyfikacji. Dezynfekcja i i proces produkcji pozostaje bez zmian. Równocześnie składamy zamówienia na niezbędny sprzęt, potrzebny do uruchomienia produkcji, tj. saturator, nalewak, stacja uzdatniania wody. Saturator i nalewak kupowane są w Euro, cena uzależniona jest od obecnego kursu.

Odpowiednio skonfigurowana stacja do uzdatniania wody, o odpowiedniej wydajności i w zależności od zastosowanych złóż jest w cenie od 12 tysięcy do 15 tysięcy złotych, czas oczekiwania od 7 do 10 tygodni.
Do wyboru są dwie opcje: zakup lub leasing , zarówno w pierwszej jak i w drugiej wersji wymagana jest przedpłata.

Ponadto Firma ABRA zobowiązuje się do dostarczenia opakowań oraz wszystkich składowych, potrzebnych do uzbrojenia butelki które będą sprzedawane, a koszt ich dostarczenia będzie spoczywał na Franczyzobiorcy. Franczyzobiorca, który podejmie współpracę, dostanie zgodę na  używanie nazwy i logo Firma ABRA,  jednocześnie zobowiązując się do stosowania wcześniej wypracowanego schematu działania przez Firmę ABRA. W celu zapewnienia odpowiedniej współpracy, strony uzgodnią teren działania, który będzie obsługiwany przez Franczyzobiorcę i odpowiednio zagospodarowany w taki sposób, żeby maksymalnie zaspokoić potrzeby rynku. Franczyzobiorca zobowiązuje się do należytego dbania o estetykę produktu, oraz jego jakość, tak aby produkcja nie wpływała negatywnie na wizerunek firmy ,dotyczy to też terminowej i należytej obsługi  pozyskanych klientów.

Środki do rozpoczęcia własnej działalności

Główny koszt opakowań odzyskujemy od razu przy wprowadzeniu produktu na punkt w postaci kaucji  4 zł butelka i 20 zł kosz. Wprowadzenie polityki związanej z obrotem kaucjami spowoduje to, że nie odczujemy tej inwestycji jako nadmiernego obciążenia finansowego.

Dzięki wcześniejszej budowie dystrybucji, zakupie opakowań i wody od Firmy ABRA, będą Państwo mieć w obrocie dużą ilość tych, że opakowań, pomimo, że Wasza produkcja nie będzie jeszcze uruchomiona. Pamiętajmy, że przy budowie rynku od podstaw, w celu jego nasycenia będą potrzebne systematyczne zakupy opakowań. Schemat działania: po wprowadzeniu 2 pierwszych koszy do sklepu, przy kolejnej  dostawie, prawdopodobnie wrócą puste kosze, gdyż zakupiona woda będzie w domu klienta, który nie zwróci butelki. Sklep zrobi zamówienie, gdyż towar został sprzedany, kaucja za butelki i kosze zostanie pobrana co „zmusza” do zakupu kolejnych opakowań.

Handlowiec do czasu uruchomienia rozlewni pozyska 400 punktów handlowych. Na punkt będą potrzebne 2 kosze. Wymagany będzie zakup minimum 800 koszy – to 33 palety  po 24 kosze, po 216 butelek na palecie, tj.7128 szt. butelek. Na początek biorąc pod uwagę inwestycje w opakowania należy przyjąć zakup 10 tyś. butelek i 1 tyś. koszy, a to może być rozbite na trzy dostawy. Ta ilość opakowań pozwoli zbudować Państwa firmie własny region i sprawi że produkt będzie zauważalny w obrębie Waszego działania, a pobrana kaucja zostanie przez Was zainwestowana w nowe opakowania, a to pozwoli na dalszą rozbudowę rynku.

Budowa trasy dla kierowcy musi być zrobiona z rozmysłem, tak żeby maksymalnie wykorzystać potencjał samochodu i możliwości kierowcy. Odpowiednie instrukcje przekażemy po to żeby wyeliminować błędy i straty. Ilość pracowników potrzebnych do uruchomienia produkcji to 5 osób przy jednym nalewaku, sugerowany jest zakup 2 nalewaków, gdyż to zdecydowanie zwiększa wydajność produkcyjną. Na jednym nalewaku nalejemy od 2 do 3 palet na godzinę ,na dwóch nalewakach od 4 do 6 palet na godzinę. Przy wcześniejszym zbudowaniu dystrybucji w sposób profesjonalny, w chwili uruchomienia własnej rozlewni, zapotrzebowanie dzienne będzie na poziomie około 15-20 palet. Duży wpływ na sprzedaż  będą mieć pozyskani odbiorcy hurtowni.

Koszty niezwracane to maszyny i urządzenia:

 • saturator
 • nalewak
 • stacja
 • adaptacja lokalu
 • samochód dostawczy 1 sztuka, w miarę rozbudowy rynku 2 sztuki

Kierunek rozwoju firmy

Nowe rynki, to rynki dynamiczne. Pierwsze dwa lata dynamicznej realizacji polityki  firmy i pracy kompetentnych pracowników będzie tylko tendencja zwyżkowa. Przy rozwoju firmy, po przekroczeniu kolejnych ilości produkcyjnych, wprowadzane są stosowne zmiany, których efektem finalnym jest rezygnacja z dystrybucji i skupienie się tylko i wyłącznie na produkcji i współpracy z hurtowniami. Prowizja wynikająca ze współpracy ustalana jest indywidualnie na każdy rok, rok dzielimy na dwa sezony letni i zimowy.

 • Okres letni trwa od kwietnia do października
 • Okres zimowy trwa od listopada do marca

W sezonie letnim prowizja wynosi maksymalnie 6000 zł brutto, w sezonie zimowym 3500 zł brutto. Wysokość prowizji  ustalana jest indywidualnie, w zależności od rozwoju firmy i etapu na którym się ona znajduje. W pierwszym roku działalności okres zimowy 2500 zł brutto, okres letni do uzgodnienia, zależny od dynamiki. Strona wizualna produktu to jedna grafika i kolorystyka, udostępniana bezpłatnie wraz z projektami. Pozostałe produkty firmy do sprzedaży jak saturatory uzgadniane są  indywidualnie i wdrażane w miarę potrzeb na nowo powstałe oddziały.

W przypadku obsługi hurtowni, dostawy wielopaletowe, transport zewnętrzny, koszt wody zbilansowany w wodzie, przy odbiorach osobistych ciekawy system gratyfikacji, zachęcający do odbioru osobistego. Przy stosowaniu się do ogólnie wypracowanego planu działania współpracy, zapewniamy bezpieczny rozwój firmy i przychody na satysfakcjonującym poziomie. Działalność otwieramy na Franczyzobiorcę, na etykiecie dane firmy Franczyzobiorcy jako producenta, każda nowa rozlewnia dodawana jest do internetowej strony głównej Firmy ABRA.

Knoh-how

Knoh-how należy do Firmy ABRA i Franczyzobiorca potwierdza, że całą wiedzę na temat produkcji i dystrybucji wody gazowanej w syfonie uzyskał od Firmy ABRA i nie może jej przekazywać osobom trzecim ani konkurencji. Franczyzobiorca nie może bez zgody Firmy ABRA wprowadzać zmian w grafice, kolorystyce, czy też stosować  innych zmian wpływających znacząco na produkt, ani bez zgody Firmy ABRA wprowadzać nowych produktów.

Umowa z Franczyzobiorcą zostaje zawarta na czas określony. Do obowiązków Franczyzobiorcy należy  dbanie o dobry wizerunek Firmy ABRA, pod której logo będzie produkował wodę gazowaną w syfonie, czy też inne produkty wdrażane przez Firmę ABRA na które Firma ABRA wyrazi zgodę.

Ceny sprzedaży

Preferowane formy sprzedaży i sugerowane ceny netto

 • dystrybucja do punktów handlowych 1,90 netto
 • dystrybucja hurtowni z dostawą 1,25 netto
 • dostawy do domu 2,50 netto

Jeżeli Franczyzobiorca budujący dystrybucję zgromadzi dużą ilość opakowań pustych które zakupił, a termin otwarcia rozlewni się wydłuży, może on dostarczyć puste opakowania na swój koszt do Firmy ABRA w Obornikach Śląskich. Zostaną one napełnione, a po opłaceniu faktury za wodę – 1,25 netto/szt przez Franczyzobiorcę, opakowania zostaną odesłane na koszt Firmy ABRA do Franczyzobiorcy. Zostanie uwzględniona ilość logistyczna, która zostanie ustalona z Franczyzobiorcą, a na którą będzie miała wpływ odległość dzieląca siedzibę firmy Franczyzobiorcy od siedziby Firmy ABRA.

 PAKIET STARTOWY - zapraszamy do współpracy !

Jeżeli badanie rynku wypadło pozytywnie i Franczyzobiorca decyduje się na współpracę podpisując umowę z ABRA otrzymuje 40 000 tyś na start.

 • 10,000 syfonów
 • 20,000 l wody gazowanej !

 • ulotki (2000 szt.), druki dla klientów
 • stroje firmowe (koszulki, czapki)
 • projektowanie graficzne,
 • obecność na stronie www, domena,
 • szkolenia dla Franczyzobiorcy oraz jego pracowników
  teoria (szkolenie w zakładzie produkcyjnym) i praktycznym
  (wspólna praca w terenie),
 • wspólne uruchomienie regionu Franczyzobiorcy z handlowcem
  firmy ABRA
 • Opiekę koordynatora w trakcie trwania umowy

ABRA zapewnia

 • standardy operacyjne w zakresie prowadzenia i zarządzania biznesem
 • rekomendowany system sprzedaży poparty sukcesem (obecnie lider na rynku w sprzedaży wody gazowej w syfonach)
 • know-how (szczegółowe przekazanie wiedzy odnośnie budowy nowego regionu, sprzedaży produktów, współpracy z klientami)
 • licencję terytorialną – (wyłączność na sprzedaży produktów Firmy ABRA na zdefiniowanym terenie  geograficznym)
 • bezpłatne dostawy towaru (wymagane minimum logistyczne)
 • wsparcie kapitałowe uwarunkowane rozwojem oraz sprzedażą w nowym regionie
 • Woda gazowana w syfonie

-->
Language